Neuheiten Katalog 2019

kyt_logo2

KYT - die Einsteigermarke von Suomy

Modell KR-1, ab 459.-€ EVK

KYT (1) KYT (2)
KR_1 (2) (Web)
KR_1 (1) (Web) KR_1 (3) (Web)

Modell Thunderflash, ab 359.-€ EVK

Thunderflash (1) (Web) Thunderflash (2) (Web)

Modell NFR, ab 219.-€ EVK, mit Sonnenblende und Pinlock

KYT (3) KYT (6)
KYT (4)
KYT (5)
NFR (1) (Web) NFR (2) (Web)
NFR (3) (Web) NFR (4) (Web)
KYT (7)

Modell Falcon, ab 149.-€ EVK, mit Pumpsystem, Pinlock und Sonnenblende

Falcon (2) (Web)
KYT (11)
Falcon (9) (Web)
Falcon (1) (Web)
Falcon (8) (Web) Falcon (4) (Web)
Falcon (3) (Web) Falcon (6) (Web)

Modell Venom ab 115.-€ EVK

Venom (1) (Web) Venom (6) (Web)

Modell Convair, 159.-€ EVK

Convair (1) (Web) Convair (2) (Web)

Modell Hellcat, ab 95.-€ EVK

KYT (12)
Hellcat (1) (Web) Hellcat (2) (Web)
Hellcat (3) (Web) Hellcat (4) (Web)
Hellcat (5) (Web) Hellcat (6) (Web)

Modell Cougar, 59.-€ EVK

Cougar (1) (Web) Cougar (2) (Web)